Katalogtext Thomas Ritter, Galley de Muelenaere& Lefevere, Oostduinkerke,   Thomas Ritter 2009

von Hugo Brutin 

 

 Hoewel zijn recente doeken meteen herkenbaar zijn omwille van hun poëtische sfeer, hun suggestieve kracht, hun harmonie van tekens en van sporen, van ogenschijnlijke herkenbaarheid en van etherische emoties, toch lijkt weer een stap gezet in het vertellen van wat onzegbaar is, in het opbouwen van een tafereel dat bij de kijker bedenkingen losweekt die emotioneel geladen zijn en toch een verheven esthetisch welbehagen niet in de weg staan. Een werk van Thomas Ritter is een veelheid van beeldende ervaringen, een veld van diverse soorten groei, een buitelen van tinten waarin, ondanks alles, een enkele tonaliteit domineert en zich voedt aan het vrolijke licht van de ene kleur en evenzeer aan de nostalgische donkerte van  de andere. Het licht leeft er vele levens en vermomt zich in tal van gedaanten. Het is een ondergrondse beweging die af en toe verschijnt en dan  weer onderduikt; het is een lijn die  een al dan niet imaginair lichaam streelt en de contouren volgt zonder ze helemaal te reveleren. Het omsingelt uitgelaten een duidelijke kleur die geneigd is om zich met andere nevenkleuren te mengen en zo onbeschrijfbaar tenger en kostbaar wordt. Een doek van Ritter is een pas ontstane eenheid die de sensibiliteit van de rustig geworden toeschouwer helemaal inpalmt.


                                                                         

 

Bien que ses toiles récentes se reconnaissent d’emblée à cause de leur rayonnement poétique, de leur force suggestive, de leur harmonie de signes et de traces, de leur évidence apparente et de leurs émotions éthérées, le peintre allemand semble néanmoins avoir fait un pas dans sa manière de raconter l’ineffable, dans sa manière de construire un tableau qui est à même de faire naître chez le spectateur des réflexions chargées d’émois ne nuisant aucunement  à un sentiment de bien-être esthétique. Une œuvre de Thomas Ritter est une multitude de sensations picturales, un champ de diverses sortes de croissance, une bousculade de teintes où, malgré tout, domine une seule tonalité qui se nourrit de la lumière joyeuse d’une couleur  tout comme de l’obscurité d’une autre. La lumière y vit de nombreuses vies et elle se déguise en bien des silhouettes. Elle est un mouvement souterrain surgissant de temps en temps pour disparaître peu après; elle est une ligne caressant un corps non imaginaire; elle suit ses contours sans les révéler entièrement. Exubérante, la lumière poursuit une couleur bien nette qui tend à s’unir à d’autres nuances apparentées pour devenir toute frêle et précieuse Une toile de Ritter est une unité qui vient de naître et qui s’empare inéluctablement de la sensibilité du spectateur qui y retrouve sa sérénité.

 

   hugo brutin (a.i.c.a.)